home
Visie Voor wie? Werkwijze Kennismaking Actueel Contact Home

Er zijn twee mensen
nodig om een
lastige relatie
te onderhouden,

er is maar één persoon nodig om
die te veranderen...


Wij onderscheiden verschillende fasen in en kenmerken van de tandartsloopbaan, met ieder hun eigen aandachtspunten:

 

  •   Starter: net afgestudeerd  
  •   Definitieve starter  
  •   Doorstarter  
  •   Afbouwfase  
  •   Burn out  
  •   Team coaching  
  •   Maatschappen  

 

We zijn ons ervan bewust dat karaktereigenschappen, talenten en privé- en maatschappelijke omstandigheden altijd een rol spelen.

We realiseren ons ook dat er voor praktiserende vrouwelijke collega’s periodes zijn, waarin een zware wissel wordt getrokken op het privéleven.

Zij moeten zich voortdurend verantwoorden en keuzes maken.